طرح شکرانه سلامت (ساماندهی صدقات جاری)

 

ما در این طرح به شکرانه سلامتی خود و خانواده عزیزمان و نشاندن لبخند بر چهره مردم مهربانمان و همچنین ارتقا. سطح فکر و فرهنگ مردم سرزمین مادریمان ایران ،درصدی از حقوق ماهیانه خود را به انجام امور خیر اختصاص می دهیم.

موسسه نیکوکاری باران لبخند در راستای رسیدن به اهداف خیرخواهانه خود و تلاش برای نشاندن لبخند بر چهره غمگین  مادران بی بضاعت سرپرست خانوار و دانش آموزان با استعداد نیازمند طرح شکرانه سلامت لبخند را به شما دوست عزیز پیشنهاد می کند.

در این طرح شما به شکرانه سلامتی و شادی خود و خانواده عزیزتان می توانید 4 رقم یا 5 رقم آخر از حقوق ماهیانه دریافتی خود را (برحسب ریال) به موسسه نیکوکاری باران لبخند هدیه دهید و شما هم در گسترش لبخند در جامعه سهیم شوید.

لبخند رضایت خداوند بدرقه راهتان باد.

            

         

 
Scroll to Top