درباره گروه

اعضای هیات موسس مجموعه نیکوکاری باران لبخند
29مهر

اعضای هیات موسس مجموعه نیکوکاری باران لبخند

 
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 2180
منبع: اختصاصی
دسته بندی: درباره گروه
 اعضای هیات امناء موسسه نیکوکاری باران لبخند
29مهر

اعضای هیات امناء موسسه نیکوکاری باران لبخند

   
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 2019
منبع: اختصاصی
دسته بندی: درباره گروه
معرفی اعضای هیات مدیره  موسسه نیکوکاری باران لبخند
29مهر

معرفی اعضای هیات مدیره موسسه نیکوکاری باران لبخند

 
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۵
بازدید: 2118
منبع: اختصاصی
دسته بندی: درباره گروه
معرفی موسسه نیکوکاری باران  لبخند
02تیر

معرفی موسسه نیکوکاری باران لبخند

ما فکر می کنیم همه ما باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ایم ،تحویل دهیم خواه با تربیت فرزندی خوب، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی، خواه با پرورش باغچه ای سرسبز و اینکه اگر فقط یک نفر با...
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۵
بازدید: 2496
منبع: اختصاصی
دسته بندی: درباره گروه
حامیان موسسه نیکوکاری باران لبخند
30اسفند

حامیان موسسه نیکوکاری باران لبخند

تاریخ: ۳۰ اسفند ۷۸۰
بازدید: 2080
منبع: اختصاصی
دسته بندی: درباره گروه
Scroll to Top