حضور دکتر احد حیدری در غرفه موسسه نیکوکاری باران لبخند

حضور دکتر احد حیدری مشاور و مربی بازاریابی و فروش شرکت های معظم ایرانی در غرفه موسسه نیکوکاری باران لبخند و معرفی کتاب دو قدم تا لبخند
مکان: همایش مدیران عالی تجارت و کسب و کار -تالار نگین خلیج فارس سپاهان شهر
زمان:پنج شنبه 5 اسفندماه 1395
Scroll to Top