برگزاری سمینار آموزشی با موضوع استرس با استرس - 10 بهمن 97

سمینار آموزشی با موضوع استرس

سخنران: دکتر محمد رضا عابدی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

زمان: چهارشنبه 10 بهمن ماه 1397

مکان: هتل آسمان

ساعت: 18 الی 20

اطلاعات بیشتر تماس با 32372420 و 32372421

 
Scroll to Top