برگزاری سمینار آموزشی با موضوع "مهارتهای تحکیم خانواده" - تیر 98

 

سمینار آموزشی با موضوع " مهارتهای تحکیم خانواده"

سخنران: جناب آقای دکتر علی قربانی دکترای فلسفه استاد دانشگاه و مدرس کارگاههای آموزش خانواده

زمان : یکشنبه 1398/4/30 ساعت 18 الی 20

مکان : هتل آسمان

 

 

 
Scroll to Top