برگزاری دومین دوره انتخابات هیئت مدیره مؤسسه ی باران لبخند

دومین دوره ی انتخابات هیئت مدیره ی مؤسسه نیکوکاری باران لبخند/ زمان : دهم شهریور ماه 1398/ مکان : سالن همایش های هتل آسمان


Scroll to Top