برگزاری همایش فرزند پروری با حضور استاد حکمیون

سی دومین سمینار از سمینار های آموزشی موسسه باران لبخند این بار با موضوع فرزندپروری و با حضور استاد حکمیون نویسنده،محقق و استاد دانشگاه در تاریخ 1398/10/15 در سالن همایش های هتل آسمان برگزار شد.
Scroll to Top