سومین پویش نذرستان لبخندی برای کودکان کار اصفهان


مدیرعامل موسسه نیکوکاری باران لبخند از برگزاری سومین پویش واحد نذرستان این موسسه نیکوکاری برای گروه هدف کودکان کار خبر داد.

زهره سبقت الهی اظهار داشت: در تاریخ 23 خرداد ماه سال جاری مصادف با روز جهانی مبارزه با کار کودکان سومین پویش واحد نذرستان موسسه نیکوکاری باران لبخند را آغاز کردیم. وی افزود: در ابتدا تصمیم بر آن شد تا 250 بسته هدیه برای 250 کودک کار تهیه کنیم که هر بسته شامل مجموعه کتاب، اسباب بازی و نوشت افزار وهمراه با یک خوراکی دوست داشتنی باشد؛ ارزش هر بسته نیز 200 هزار تومان تخمین زده شد تا بر این اساس مبلغ 50 میلیون را هدف این پویش قرار دهیم. سبقت الهی بیان داشت: در ادامه با پیگیری و بررسی های انجام شده و نیز طی جلساتی که با خیریه های کودکان کار در اصفهان داشتیم به این نتیجه رسیدیم که بسته های تعریف شده به اولویت های دیگری از نیازهای کودکان زیر پوشش این خیریه ها اختصاص یابد. به این ترتیب در همکاری با خیریه های کودکان کار اصفهان از جمله موسسه مهر زنده رود، موسسه مهر و دوستی و موسسه سلوی و با حفظ شعار پویش یعنی لبخند کودکان کار، مواردی هم چون شهریه ثبت نام مدارس، لوازم تحریر، لوازم کمک آموزشی و خوراکی برای این کودکان تهیه شد.

مدیرعامل موسسه نیکوکاری باران لبخند تصریح کرد: در مسیر این پویش که بر خلاف پویش های دیگر هنوز به سرانجام نرسیده است، به این نتیجه رسیدیم که در فرهنگ جامعه ما که همت و همیاری بالایی در حمایت خیران از پویش های درمان، ارزاق و اطعام وجود داشته و پویش های ما با این موضوعات در مدت زمان کوتاهی بسته می شوند اما در زمینه کمک به کودکان کار نوعی بیگانگی و عدم شناخت جامعه از این کودکان وجود دارد که مانع از حمایت حداکثری در زمینه تامین نیازهای فرهنگی این قشر می شود. بنابراین این نیاز احساس می شود که هم راستا با فعالیت موسسه های خیریه و نیکوکاری فعال در زمینه کودکان کار نیاز به حضور و حمایت بیشتر مردم و خیران وجود داشته و باید در این زمینه فرهنگ سازی بیشتری انجام شود تا بتوانیم به انجام اقداماتی مبادرت ورزیم که منجر به تغییرات اساسی مثبت وماندگار در زندگی این کودکان و خانواده های آنها شود. باشد که به این ترتیب بتوانیم با کار کودکان مبارزه کنیم.
Scroll to Top