چهارمین پویش نذرستان؛ نذری برای زندگی

واحد نذرستان موسسه نیکوکاری باران لبخند چهارمین پویش خود با عنوان پویش نذر زندگی (ویژه اختصاص نذرهای اربعین حسینی) را برگزار کرد. مبالغ جمع آوری شده در این پویش صرف اموراتی همچون  نذر دارو و کمک هزینه های درمان نیازمندان شد از جمله 26 پرونده، معادل 40 میلیون تومان که با همکاری خیریه های فعال در زمینه سلامت و درمان پرداخت شد.

مبلغ هدف و کل مشارکت این نذر 40,000,000 تومان بود که توسط 138 نفرنیکوکار سخاوتمند جمع آوری شد
Scroll to Top