پویش لبخند ماندگار آب برگذار شد

پویش لبخند ماندگار آب در واحد نذرستان موسسه نیکوکاری باران لبخند با هدف ساخت 7 آب انبار در 7 روستای مناطق محروم سیستان بلوچستان و با همکاری خیریه یادگار ماندگار کار خود را آغاز کرد؛اما در ادامه استقبال از این پویش آنقدر بالا بود که مشارکت خیران به 11 آب انبار رسید.

بار دیگر خیران اصفهان ثابت کردند مهربانی انتها ندارد.
Scroll to Top