نذر بازی و شادی

در دی ماه 1399 فرد خیری از جنوب کشور از منطقه جازموریان، از طریق اینستاگرام موسسه نیکوکاری باران لبخند ارتباط برقرار کرده و درخواست اسباب بازی و کتاب رده کودک و نوجوان برای کودکان این منطقه داشت. موسسه باران لبخند با دعوت خیران به این امر خیر توانست میزان قابل توجهی اسباب بازی نو و دست دوم جمع آوری کرده و میزان قابل توجهی نیز کتاب در رده سنی کودک و نوجوان خریداری و در اسفندماه 1399 ارسال و اهدا کند. خیران و نیکوکاران همراه و همگام ما ثابت کرده اند مهربانی انتها ندارد...

 
Scroll to Top