طرح سِون 7 ( تالار تشریفات برترین برندهای لبخند )

طرح (7) سِون چیست؟

 

7 برند برتر از هر صنف برای طرح 7 انتخاب می شوند

این برند های برتر با در نظر گرفتن1% تا 7% ازمیزان فروش خود و در اختیار قراردادن آن به موسسه نیکوکاری  باران لبخند ،این موسسه را در رسیدن به اهداف خیر خواهانه خود یاری نموده و علاوه بر اجر معنوی این کار خیر،از امتیازات زیر برخوردار میگردند:

 
Scroll to Top